Antwoord op vragen over het sociaal domein

U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

U hebt alleen recht op bijzondere bijstand als u (of uw gezinsleden) onvoldoende draagkracht heeft om de kosten zelf te betalen. Dit betekent:

  • dat als u geen draagkracht heeft, u recht kunt hebben op bijzondere bijstan;
  • dat als u draagkracht heeft, u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen.

Wat is draagkracht?

Uw draagkracht is dat deel van uw inkomen en vermogen (en eventueel: uw individuele inkomenstoeslag) waarmee u de kosten zelf kunt betalen. Alleen als u niet voldoende draagkracht heeft om de kosten zelf te bestalen, heeft u recht op bijzondere bijstand.

Middelen  

De gemeente kan zelf bepalen met welke middelen zij bij de vaststelling van uw draagkracht rekening houdt en of zij wel of niet rekening houdt met de inkomens- en vermogensvrijlatingen zoals die gelden voor het recht op een bijstandsuitkering:

Regels van Gemeente Diemen

Vermogen

De gemeente berekent uw vermogen op dezelfde manier als voor de algemene bijstand.

Inkomen 

Als u elke maand hetzelfde inkomen krijgt, gaat de gemeente uit van het inkomen zonder vakantietoeslag dat u had in de maand voordat u bijstand aanvroeg. Als u iedere maand een ander bedrag aan inkomen krijgt, gaat de gemeente uit van uw gemiddelde inkomen in het jaar voordat u bijstand aanvroeg.

Als uw thuiswonende kind(eren) inkomsten heeft, dan rekent de gemeente deze inkomsten niet bij uw inkomen, tenzij u bijzondere bijstand aanvraagt voor dit kind.

Een aantal kosten tellen niet meer 

De gemeente houdt geen rekening met de kosten die genoemd worden in artikel 31 Participatiewet. Dit zijn bijvoorbeeld kosten als kinderbijslag, huurtoeslag, studiekosten en premies of uitstroomvergoedingen als u een baan vindt.

Laatst bijgewerkt op 08-12-2017

Draagkrachtperiode

De gemeente heeft het volgende bepaald over de draagkrachtperiode:

Regels van Gemeente Diemen

Het draagkrachtjaar begint op de eerste dag van de maand waarin u de bijzondere bijstand aanvraagt. Het gaat om een periode van twaalf maanden.

 Voorbeeld
Ad vraagt op 19 april bijzondere bijstand voor een bril. Ad heeft nog niet eerder bijzondere bijstand aangevraagd. De draagkrachtperiode van Ad begint op 1 april 2017. De draagkrachtperiode eindigt op 31 maart 2018.  

Indien uw omstandigheden tussentijs wijzigen kan de daraagkracht worden herberekend. 

Laatst bijgewerkt op 18-05-2017

Draagkrachtpercentage

Het draagkrachtpercentage bepaalt welk deel van uw inkomen en vermogen u moet gebruiken om uw kosten mee te betalen. De gemeente gebruikt het volgende draagkrachtpercentage:

Regels van Gemeente Diemen

Inkomen

Wat is uw draagkracht per jaar? 

U ontvangt een bijstandsuitkering U heeft geen draagkracht
U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm  U heeft geen draagkracht
U heeft een inkomen tussen de 130% en 140% van de bijstandsnorm  Van het inkomen tussen de 130% en 140% wordt 50% van het meerdere (van 130%) meegenomen in de draagkracht.
U heeft een inkomen boven 130% van de bijstandsnorm Al uw inkomen boven 130% van de bijstandsnorm is draagkracht

Als inkomen wordt aangemerkt onder andere loon uit arbeid, inkomsten als zelfstandig, uitkering/pensioen. De volgende heffingskortingen worden bij het inkomen meegerekend:

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • jonggehandicapten korting (als klant gehandicapt en jonger dan 27 jaar is)
  • algemene heffingskorting minst verdienende partner

De volgende toeslagen worden niet bij het inkomen opgeteld:

  • kindgebonden budget
  • kinderopvangtoeslag
  • zorgtoeslag
  • huurtoeslag

Kostendelersnorm

Voor de bepaling van de draagkracht wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.

 

 

Laatst bijgewerkt op 18-05-2017

Lees ook