Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorliggende voorziening

U hebt alleen recht op bijzondere bijstand als u (of uw Gezin) geen beroep kan doen op een andere uitkering of regeling die de extra of hoge kosten vergoedt, zoals de zorgverzekering. Dit betekent:

  • dat als u via een andere uitkering of regeling uw bijzondere kosten kunt betalen, u geen recht op bijzondere bijstand hebt.
  • dat als u via een andere uitkering of regeling maar gedeeltelijk uw bijzondere kosten kunt betalen, u voor dat gedeelte geen recht op bijzondere bijstand heeft.

In beide gevallen wordt de andere uitkering of regeling gezien als een voorliggende voorziening.

De voorliggende voorziening vergoedt maar een deel van de kosten

Als de voorliggende voorziening maar een deel van de kosten vergoedt zal de gemeente onderzoeken waarom u een deel van de kosten zelf moet betalen. 

Voorbeeld geen recht op bijzondere bijstand
De zorgverzekeraar vergoedt bijvoorbeeld maar een deel van de kosten van orthopedische schoenen. Dit komt omdat iedereen regelmatig nieuwe schoenen moet kopen. De verzekeraar vergoedt dan ook alleen maar de extra kosten die u heeft. In dit voorbeeld heeft u geen recht op bijzondere bijstand.

Voorbeeld wel recht op bijzondere bijstand
In het kindgebonden budget is een bedrag opgenomen voor schoolkosten. Uw kind maakt reiskosten om een opleiding te kunnen volgen. Het is niet mogelijk om de betreffende opleiding in de buurt te volgen zodat geen reiskosten hoeven te worden gemaakt. Het college zal dan onderzoeken of deze reiskosten kunnen worden betaald met het kindgebonden budget. Als het college vindt dat dit budget niet voldoende is om alle schoolkosten mee te betalen, bestaat er recht op bijzondere bijstand voor deze extra kosten. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u aan alle voorwaarden voldoet.  

Zie verder

Lees ook

Begrippen