Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijzondere bijstand als borgtocht

De gemeente kan uw borg zijn als u een lening afsluit bij de bank. Dat betekent dat de gemeente belooft dat zij uw lening afbetaalt als u dat niet doet. Dat is bijzondere bijstand als borgtocht. U krijgt de bijstand dan dus niet in geld. U krijgt de bijstand als borgtocht voor uw lening.

Betaalt u uw lening bij de bank niet af?

Dan betaalt de gemeente uw lening af. U moet dan weer aan de gemeente terugbetalen.

Ook voor bijzondere bijstand als borgtocht moet u aan alle voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen.

Lees ook