Antwoord op vragen over het sociaal domein

Reiskosten naar iemand in de gevangenis

Reiskosten horen bij de kosten van het normale leven. Daar krijgt u normaal gesproken geen extra bijstand voor. Maar wilt u iemand bezoeken die een gevangenisstraf uitzit? En is die gevangenis niet bij u in de buurt? Dan heeft u soms recht op bijzondere bijstand voor de reiskosten. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen.

Regels van Gemeente Diemen

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor reiskosten voor het bezoek van een gedetineerde. 

Voorwaarden voor recht op bijzondere bijstand

U kunt alleen recht hebben op bijzondere bijstand voor reiskosten:

  • als de gedetineerde bij uw gezin hoort (kind, ouder of partner) en;
  • als de inrichting binnen Nederland ligt en;
  • de afstand meer dan 10 km is.

Hoeveel bezoeken krijgt u vergoed?

Er worden maximaal twee bezoeken per week aan de gedetineerde vergoed. Dus als u met meerdere personen een bezoek aflegt dan worden voor die week maximaal 2 treinkaartjes vergoed. De hoogte van de vergoeding is het tarief van de reis met het openbaar vervoer (2e klas).

Bezoekt u de gedetineerde vaker, dan krijgt u de extra bezoeken niet vergoed.

Bestedingsverplichting

U krijgt alleen bijzondere bijstand voor uw reiskosten als u de reisbewijzen aan de gemeente kunt geven samen met een verklaring van de strafinrichting waarin staat dat u inderdaad op bezoek bent geweest.

Aanvragen:

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden als u een Pw-uitkering of periodieke bijzondere bijstand ontvangt van de gemeente.

Klik hier als om het aanvraagformulier te downloaden als u niet bekend bent bij de gemeente.

Laatst bijgewerkt op 18-05-2017

Lees ook