Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gezin

Voor de bijstand heeft u een gezin:

  • Als u getrouwd bent of samenwoont. U heeft dan een gezin met uw partner.

  • Als u getrouwd bent of samenwoont en u heeft een of meer kinderen waar u financieel verantwoordelijk voor bent. U heeft dan een gezin met uw partner en uw kinderen.
  • Als u een alleenstaande ouder bent en u heeft een of meer kinderen waar u financieel verantwoordelijk bent. U heeft dan een gezin met uw kinderen.

Let op: Wonen er nog andere volwassenen in uw huis? En kunt u daarmee de kosten van uw huishouden delen? Dan zijn dat waarschijnlijk kostendelers. Die horen voor de bijstand niet bij uw gezin.

Lees ook