Antwoord op vragen over het sociaal domein

Verhuiskosten

Normaal gesproken spaart u zelf voor de kosten van uw verhuizing. Ook als u een laag inkomen heeft, zoals een uitkering. Alleen in speciale situaties kunt u daar misschien bijzondere bijstand voor krijgen. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen.

Verhuist u naar een andere gemeente?
Dan vraagt u de bijzondere bijstand aan in de gemeente waar u nu nog woont.

Regels van Gemeente Diemen

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor verhuiskosten als u vanwege een medische of sociale noodzaak moet verhuizen of als u vanwege zeer dringende redenen moet verhuizen. Als u vanwege medische redenen moet verhuizen vraagt de gemeente een medisch advies voor zij u bijzondere bijstand verstrekt. De tegemoetkoming op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is een voorliggende voorziening. Deze wet wordt ook door de gemeente uitgevoerd. U kunt voor Wmo contact opnemen met de team Wmo.

U hoeft de bijzondere bijstand niet terug te betalen.

U verhuist naar een adres buiten Diemen 

Als u verhuist uit de gemeente Diemen, moet u de bijzondere bijstand voor verhuiskosten aanvragen bij de gemeente Diemen.

Aanvragen

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden als u een uitkering ontvangt van de gemeente.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden als u geen uitkering ontvangt van de gemeente.

Laatst bijgewerkt op 08-12-2017