Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inspectie: risico’s door te lange wachttijden Veilig Thuis

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 7 december 2023
Bron: ANP

De wachttijden bij Veilig Thuis, de advies- en meldpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling, blijven te lang, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). “Het lukt geen van de 25 regionale Veilig Thuis-organisaties om hun taken binnen de wettelijke termijnen uit te voeren”, aldus de organisatie. De toestand levert risico’s op, onder meer doordat het langer duurt tot er passende hulp komt voor wie dat uiteindelijk nodig blijkt te hebben.

Na een melding over een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling kijkt Veilig Thuis wel meteen of er sprake is van acute onveiligheid. Is dat niet het geval dan heeft Veilig Thuis vijf werkdagen om een veiligheidsbeoordeling af te ronden, waarbij wordt bepaald welke hulpverlening er nodig is voor de betrokken kinderen, gezinnen en huishoudens. Dat lukt dus lang niet altijd. “Dit betekent dat per maand bij zo’n 4200 meldingen de veiligheidsbeoordeling te laat klaar is.”

De lengte van de wachttijden verschilt tussen de Veilig Thuis-organisaties van een paar dagen tot meerdere weken, zegt de inspectie. “Er zijn ook uitschieters van meerdere maanden.”

Volgens de Veilig Thuis-organisaties zelf is er een stijging in het aantal meldingen en adviesvragen. Ook zijn er meer ingewikkelde zaken. Bij dat alles is er ook een tekort aan personeel.

De inspectie doet in 2024 verder onderzoek naar de gevolgen van de wachttijden bij Veilig Thuis .

Lees ook