Antwoord op vragen over het sociaal domein

Einde van de WSNP

Het WSNP-traject kan om verschillende redenen worden beëindigd. Die redenen zijn:

1. U heeft al uw schulden afbetaald

Als u tijdens het WSNP-traject voldoende heeft gespaard en u al uw schulden kunt afbetalen, is er geen reden meer om door te gaan met het WSNP-traject. Het WSNP-traject wordt dan beëindigd.

2. U heeft een akkoord gesloten met uw schuldeisers

Tijdens het WSNP-traject kunt u een akkoord sluiten met uw schuldeisers. Zodra uw schuldeisers het akkoord hebben goedgekeurd, wordt het WSNP-traject beëindigd.

3. U houdt zich niet aan uw verplichtingen

Als u zich niet houdt aan de verplichtingen die u in het WSNP-traject worden opgelegd, kan de rechter uw WSNP-traject beëindigen.

U krijgt dan geen schone lei. Als u dan nog schulden heeft, wordt uw WSNP-traject omgezet in een faillissement.

Als er na het opheffen van het faillissement nog schulden zijn, kunnen uw schuldeisers hun openstaande schulden bij u blijven opeisen.

4. De termijn van het WSNP-traject is verstreken

Het WSNP-traject duurt in principe drie jaar. In sommige gevallen kan de rechter beslissen dat het WSNP-traject vijf jaar duurt.

Is deze termijn verstreken, dan wordt het WSNP-traject beëindigd.

Heeft u uw schulden nog niet volledig afgelost, maar heeft u zich in principe wel aan de verplichtingen het WSNP-traject gehouden, dan kan de rechter u een schone lei verstrekken. U hoeft eventuele openstaande schulden aan uw schuldeisers dan niet meer te betalen.

 

Lees ook

Begrippen