Antwoord op vragen over het sociaal domein

Hogere beslagvrije voet mogelijk voor huishoudens met hoge woonlasten

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 1 december 2022
Bron: Rijksoverheid

Mensen met schulden die te maken hebben met een langlopend beslag op hun inkomen, dienen volgens de huidige wet vereenvoudiging beslagvrije voet hun woonkosten binnen zes maanden aan te passen aan hun lagere inkomen. Dit is volgens minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) niet realistisch gezien de huidige schaarste op de woningmarkt. Zij maakt het daarom mogelijk dat schuldeisers deze termijn met ingang van volgend jaar kunnen verlengen tot maximaal 24 maanden.

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Mensen met schulden die te maken krijgen met beslag op hun inkomen houden zo voldoende over om de noodzakelijke kosten van hun levensonderhoud, zoals huur, hypotheek en boodschappen, te betalen.

Na de invoering van wet vereenvoudiging beslagvrije voet in 2021 bleek dat huishoudens met hoge woonlasten niet in staat zijn binnen een half jaar passende, vervangende woonruimte te vinden. Minister Schouten stelt nu met een wijziging van de Regeling Beslagvrije Voet voor om deze termijn te verlengen tot achttien maanden. De schuldeiser kan de termijn daarna nog éénmaal met zes maanden verlengen als binnen die periode het beslag kan worden afgerond.