Antwoord op vragen over het sociaal domein

Hoogte en betaling

Hierna wordt ingegaan op de betaling van uw bijzondere bijstand en situaties waarin de bijzondere bijstand moet worden terugbetaald:

In principe geldt dat de bijzondere bijstand zo snel mogelijk aan u wordt uitbetaald nadat u de beslissing van de gemeente hebt ontvangen. In de beslissing staat op hoeveel bijstand dat u recht hebt. Soms is er sprake van een bijzondere situatie:

SituatiesGevolg
 1U staat onder curateleDe bijzondere bijstand wordt in dit geval uitbetaald aan uw curator.
 2U hebt de gemeente gemachtigd om namens u betalingen te doenUw gemeente betaalt in deze situatie uw vergoeding rechtstreeks aan een derde, bijvoorbeeld de opticien als u een bril nodig heeft.
 3U ontvangt de bijstand in naturaIn dit geval ontvangt u een product of dienst in plaats van geld. Uw gemeente kan u bijvoorbeeld een koelkast geven in plaats van geld om een koelkast te kopen.
 4U bent jonger dan 18 De bijstand wordt aan uw ouders uitbetaald 
 5U hebt recht op periodieke bijzondere bijstandDe bijstand wordt niet in één keer, maar in periodes uitbetaald. 

 Uw gemeente heeft hierover het onderstaande bepaald:

 

Er wordt niet langer betaald

Als u uw inlichtingenplicht of medewerkingsplicht niet nakomt, of de gemeente twijfelt aan uw recht op bijzondere bijstand, dan kan ze de betaling stopzetten. Uiteraard stopt de betaling ook als u geen recht meer hebt op periodieke bijzondere bijstand.

In een aantal situaties kan de gemeente u (en uw gezinsleden) verplichten om de bijzondere bijstand (gedeeltelijk) terug te betalen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:
  • u besteedt het geld aan iets anders;
  • u heeft verkeerde informatie verstrekt;
  • enz. 

Terugbetalen leenbijstand

De gemeente bepaalt hoeveel u maandelijks moet terugbetalen. De gemeente kan u (meteen of soms pas later) bepaalde aflossingsverplichtingen in verband met de lening opleggen. Komt u die verplichtingen niet na? Dan kan de gemeente u verplichten om (het restant van) de lening meteen helemaal terug te betalen.

De hoogte van uw bijzondere bijstand is afhankelijk van een aantal punten. De belangrijkste daarvan worden hierna genoemd en uitgelegd: 

Hoogte afhankelijk van Uitleg
1 De hoogte van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt De bijstand is maximaal zo hoog als de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. Als uw totale kosten in een jaar minder zijn dan € 166,00, dan kan het zijn dat uw gemeente de kosten niet vergoedt. Dat is zo als de gemeente een drempelbedrag hanteert.
2 Het soort kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt Voor specifieke kosten, zoals brillen, kan de gemeente een standaard maximaal bedrag hebben vastgesteld. Ook kan uw gemeente gebruik maken van richtprijzen. In dat geval vergoedt de gemeente de gemiddelde geadviseerde prijs. Onnodige extra uitgaven hoeft de gemeente niet te vergoeden.  
3 Uw draagkracht Uw draagkracht is dat deel van uw inkomen en vermogen waarmee u zelf uw kosten kunt betalen. 

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.