Antwoord op vragen over het sociaal domein

Toeslag voor energie

Gemeenten kunnen mensen een toeslag voor de kosten van energie geven als zij deze kosten niet meer kunnen betalen. Dit komt door de sterk gestegen energieprijzen. De voorwaarden hiervoor worden door uw gemeente bepaald.

Zie daarvoor onderstaande richtlijn:

Regels van Gemeente Diemen

De eenmalige energietoeslag 2022 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. De energietoeslag krijgt u automatisch van de gemeente of kunt u aanvragen bij de gemeente.

Doelgroep aanvraag eenmalige energietoeslag

  • U inkomen tussen 1 januari t/m 31 januari 2022 is niet hoger dan 130% dan de voor u geldende Bijstandsnorm. De gemeente houdt hierbij geen rekening met eventuele Kostendelers. In het geval van beslag op uw inkomen of een schuldregeling wordt ervan uitgegaan dat er geen Draagkracht is.
  • u verblijft niet in een Inrichting
  • u bent niet jonger dan 21 jaar
  • u bent niet jonger dan 27 jaar en heeft recht op studiefinanciering
  • u bent niet ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met alleen een briefadres 

Voorwaarden voor de automatische eenmalige energietoeslag

U voldoet aan de bovenstaande doelgroepomschrijving, en:

  • u ontvangt bijstand om van te leven; of
  • u ontvangt een uitkering op grond van de IOAW en IOAZ; of
  • u ontvangt bijstand voor zelfstandigen (Bbz); of
  • u zit in een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject (Msnp of Wsnp)

Als u al automatisch de energietoeslag heeft ontvangen krijgt u ook automatisch een nabetaling

U ontvangt de eenmalige energietoeslag ook als u algemene bijstand ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Aanvraag

Ontvangt u niet automatisch de eenmalige energietoeslag? Dan kunt u deze digitaal aanvragenZie de gemeentelijke website voor meer informatie. In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om een schriftelijke aanvraag te doen.

Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met tot en met 31 mei 2023.

Bij nieuwe aanvragen krijgt u het nieuwe verhoogde bedrag aan energietoeslag.

Als u al energietoeslag heeft ontvangen, krijgt u automatisch een nabetaling.

Laatst bijgewerkt op 27-10-2022

 Lees ook