Antwoord op vragen over het sociaal domein

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag is bijzondere bijstand, speciaal voor de huur. Woont u in een huurwoning en heeft u een laag inkomen? Maar krijgt u geen huurtoeslag? Misschien kunt u dan woonkostentoeslag krijgen.

Bijvoorbeeld

  • als u tijdelijk dubbel huur moet betalen, omdat u kortgeleden móést verhuizen;
  • of als uw inkomen erg is gezakt, en de huur van uw woning te hoog is voor huurtoeslag. Dan moet u van de gemeente vaak wel zo snel mogelijk naar een goedkopere woning verhuizen.

Om woonkostentoeslag te krijgen moet u voldoen aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand. Soms heeft de gemeente hier nog extra voorwaarden voor.

Lees meer op:

Regels van Gemeente Diemen

Als u gedetineerd bent, dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand voor de vaste lasten van uw woning. Alleen in geval van zeer dringende redenen kan de gemeente anders beslissen. Dat zal niet snel voorkomen.

De gemeente verstrekt geen bijzondere bijstand voor opslagkosten.

Laatst bijgewerkt op 05-02-2013

Regels van Gemeente Diemen

Kosten voor huur en energie 

Als u in een inrichting verblijft, kunt u in principe zes maanden recht hebben op bijzondere bijstand voor de huur en energiekosten van uw woning. Eventueel kunt u langer recht hebben op bijzondere bijstand voor deze kosten als u bijvoorbeeld langer in een inrichting verblijft dan 6 maanden en in de weekenden thuis komt. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten niet zelf kunt betalen.

Voorschotten voor de energiekosten 

Als u voorschotten betaalt voor de energiekosten van uw woning, dan moet u meteen contact opnemen met uw energiemaatschappij en ervoor zorgen dat deze voorschotten worden verlaagd.

Opslagkosten

Als u geen kosten voor huur en energie heeft, dan kunt u eventueel bijzondere bijstand krijgen voor de kosten om uw inboedel op te slaan. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten niet zelf kunt betalen.

Laatst bijgewerkt op 13-10-2009

 

Lees ook