Antwoord op vragen over het sociaal domein

Tandartskosten

De basiszorgverzekering vergoedt slechts een aantal tandartskosten, zoals bijvoorbeeld een kunstgebit. Voor andere kosten kunt u zich aanvullend verzekeren. U hebt in principe geen recht op bijzondere bijstand voor tandartskosten omdat de zorgverzekering een voldoende voorliggende voorziening is.

Uitzondering op deze regel is de eigen bijdrage die u moet betalen bij kosten die vergoed worden uit de basisverzekering. Daar kunt u mogelijk wel bijzondere bijstand voor krijgen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.  

Wat heeft de gemeente bepaald?

De gemeente kan hebben bepaald dat zij u toch bijzondere bijstand geeft voor bepaalde kosten. Dat heet buitenwettelijk begunstigend beleid:

Regels van Gemeente Diemen

Recht op bijzondere bijstand

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor noodzakelijke tandartskosten. De gemeente gaat ervan uit dat u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten.

De gemeente verstrekt geen bijzondere bijstand voor kosten die u heeft gemaakt bij een commercieel tandheelkundig centrum.

Hoogte bijzondere bijstand

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor de tandartskosten die u heeft gemaakt. Als u een aanvullende tandverzekering heeft dan brengt de gemeente een bedrag van € 250,- in mindering op de bijzondere bijstand.

Aanvragen

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden als u een uitkering ontvangt van de gemeente.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden als u geen uitkering ontvangt van de gemeente.

Laatst bijgewerkt op 05-07-2019